Home  

Nieuw ICT rapport beschrijft veelvuldige martelingen in Tibet en het klimaat van straffeloosheid

Marteling en Straffeloosheid: 29 gevallen van Tibetaanse Politieke Gevangenen

2008-2014

 

Een nieuw rapport van de International Campaign for Tibet documenteert een patroon van marteling en mishandeling van Tibetanen door Chinese gevangenis ambtenaren tussen 2009 en 2014. In deze periode zijn 14 van hen door de gevolgen daarvan overleden zijn,. Dit rapport, "Marteling en Straffeloosheid - 29 Gevallen van Tibetaanse Politieke Gevangenen” beschrijft gedetailleerd 14 specifieke gevallen van Tibetanen, van een opgeleide Tibetaan van net in de veertig tot een boeddhistische leraar, die in gevangenschap zijn overleden als gevolg van marteling. Daarnaast omschrijft het rapport ook 15 andere gevallen, die hun gevangenschap weliswaar hebben overleefd, maar nog steeds lijden onder de gevolgen. Het rapport beschrijft ook de impact die gevangenisstraf - of het nu gaat om buitengerechtelijke gevangenschap, ondervraging of formele veroordeling - heeft op het leven van Tibetaanse politieke gevangenen, die in de afgelopen twee jaar zijn vrijgelaten. Hun beproevingen zijn bekend geworden aan de buitenwereld, ondanks strenge controlemaatregelen op de informatiestroom.

 

 

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet in Europe, stelt: “Dit rapport constateert dat sinds de onrust en het hardhandig optreden in 2008, marteling meer wijdverbreid lijkt te zijn geworden en gericht lijkt op een bredere sector van de samenleving in Tibet. In het bijzonder is het de jongere generatie Tibetanen, die met hun leven een hoge prijs betalen voor het op vreedzame wijze uitdragen van hun standpunten over het onderdrukkende beleid van de Chinese regering. Bijna elke niet direct door de staat gesanctioneerde uiting van Tibetaanse identiteit kan worden aangemerkt als ‘reactionair’, separatistisch’, en dus ‘crimineel’.

 

“Democratische regeringen en de internationale gemeenschap mogen hun hoofd niet wegdraaien van deze systematische schendingen en moeten China ter verantwoording roepen over haar internationale verplichtingen, als we tenminste een schijn van kans willen hebben, dat hervormingen in China serieus worden nagestreefd”, voegde zij eraan toe.

 

Marteling is wijdverbreid in het justitiële en rechtshandhaving systeem van Tibet, een gevolg van zowel de politieke nadruk op het waarborgen van ‘stabiliteit’, als ook de op het hoogste niveaus van Chinese leiders gesanctioneerde cultuur van straffeloosheid.

 

Het verslag wordt tijdens de volgende zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève aan het VN-Comité tegen Foltering en aan andere VN-mechanismen gepresenteerd.

 

Voor Tibetanen is het van belang dat deze gevallen bekend worden buiten Tibet. Voordat hij na marteling en ondervoeding in de gevangenis stierf, uitte de 43-jarige Goshul Lobsang zijn wens om een zegen van de Dalai Lama. Ook zei hij, dat hij de buitenwereld wilde laten weten over het leven van Tibetaanse politieke gevangenen onder de Chinese onderdrukking. Hij overleed in maart (2014). Tibetaanse bronnen melden dat: “[Op het einde] was hij niet in staat iets te zeggen, maar vouwde hij simpelweg zijn handen en stierf."

 

International Campaign for Tibet (ICT) is diep bezorgd over de piek in gevangen zettingen om politieke redenen en het wijdverbreide voorkomen van marteling van Tibetanen. Marteling is in strijd met zowel Chinese als internationale wetgeving.[1] Terwijl er in de Chinese wet juridische waarborgen zijn tegen gedwongen verdwijningen, marteling en voor toegang tot medische zorg voor gedetineerden, worden deze maatregelen routinematig genegeerd door de Chinese autoriteiten.

 

Het rapport vraagt ​​China om een onderzoek uit te voeren naar de gevallen van overlijden in gevangenschap en buitengerechtelijke executies in dit rapport en om de verantwoordelijken voor de rechter te brengen.

 

Het roept ook op China om: de artikelen 7 en 14 van de Gevangenis Wet van de Volksrepubliek China na te leven, die bepalen dat bewakers gedetineerden niet kunnen vernederen of hun persoonlijke veiligheid schenden, foltering of lijfstraffen toepassen, “slaan of oogluikend anderen toelaten om een gevangene te verslaan”, of “de menselijke waardigheid van een gevangene te vernederen”.

 

alle Tibetaanse gevangenen vrij te laten, die zijn aangehouden voor hun religieuze overtuigingen of het uitoefenen daarvan, of voor het op vreedzame wijze uitdrukking van hun standpunten.

 

de onderliggende grieven van Tibetanen aan te pakken door hun universele rechten te respecteren en door het aangaan van betekenisvolle onderhandelingen met Tibetanen.

 

Bezoek onze Engelse website voor het volledige rapport.

 

Voetnoot:

 

[1] Xia Yong, adjunct-directeur van het Law Institute van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen zei in een artikel in de Chinese staatsmedia dat: “Tegengaan van marteling is een fundamenteel beginsel van de Chinese wetgeving en de Grondwet, het strafrecht en strafprocesrecht hebben specifieke bepalingen ter bescherming van de persoonlijke rechten van de burgers “ (China.org.cn rapport: www.china.org.cn/english/2001/Mar/8387.htm)

 

 

 

 

Tibet Rally “Europe stands with Tibet’, 14 maart in Parijs

European Tibet Solidarity Rally in Brussels, 10 March 2013

 

Na de terroristische aanslag in Parijs op het satirische blad Charlie Hebdo gingen in de Franse hoofdstad meer dan 1,5 miljoen mensen de straat op om te protesten tegen deze directe openlijke aanval op de vrijheid van meningsuiting.

 

Vrijheid van meningsuiting is hier in het Westen door een unieke samenloop van omstandigheden tot ontwikkeling gekomen en voor deze rechten is door de eeuwen heen lang en vaak bitter om gevochten. In Tibet gaat deze strijd vandaag de dag nog tegen de Chinese onderdrukking onverminderd voort.

 

In een recente Tibetaans verleden zochten Tibetanen massaal de straten van Lhasa op om te protesteren tegen de inperkingen van de vrijheid van meningsuiting en de onrechtmatige Chinese bezetting. Deze volksopstand werd 10 maart 1959 door de Chinese Volksbevrijdingsleger bloedig neergeslagen, waarna de Dalai Lama naar India vluchtte, gevolgd door honderd duizenden Tibetanen. Wereldwijd wordt deze volksopstand jaarlijks herdacht.

 

Op zaterdag 14 maart vindt in dit kader in Parijs de manifestatie ‘Europe Stands with Tibet’ plaats, georganiseerd door de Tibetaanse gemeenschappen in Europa en International Campaign for Tibet. Duizenden Tibet Supporters en gewone burgers zullen aan deze rally deelnemen om hun solidariteit te tonen met het Tibetaanse volk en hen te steunen in hun geweldloze strijd voor vrijheid en mensenrechten.

 

Een vredesmars door het hart van Parijs start om 10.30 uur vanaf Trocadero en eindigt bij de Eiffeltoren waar een inspirerend programma plaatsvindt met prominente sprekers, waaronder de Tibetaanse premier Sikyong dr. Lobsang Sangay, Europese politici en optredens van artiesten. Tevens wordt de verklaring ‘Europe stands with Tibet - over de Vrijheidsstrijd van het Tibetaanse Volk’ gelanceerd. De eerste ondertekenaars Europese zijn vooraanstaande politici en burgers, die hun steun zullen betuigen aan het Tibetaanse volk en de geweldloze strijd van de Dalai Lama.

 

ICT Europe roept iedereen op om mee te doen door:

  • Mee te gaan naar deze historische rally in Parijs voor vrijheid van meningsuiting in Tibet. 
  • De verklaring van Parijs ‘Europe stands with Tibet’ hier te teken 
  • De oproep op Facebook te delen.

 

 Voor meer informatie over speciaal busvervoer van Nederland naar Parijs klik hier.

 

10 maart Wereldwijde Herdenking Tibetaans Volksopstand

 

Elk jaar op 10 maart herdenken Tibetanen en hun supporters over de hele wereld de Tibetaanse volksopstand van 10 maart 1959 in Lhasa, de hoofdstad van Tibet.

 

Deze volksopstand was gericht tegen de Chinese bezetting sinds 1959 en onderdrukking en werd bloedig neergeslagen door het Chinese Volksbevrijdingsleger.

 

Naar aanleiding hiervan was de 23 jarige Dalai Lama gedwongen naar India te vluchten. Duizenden Tibetanen zijn hem gevolgd in ballingschap.

 

Ondanks 60 jaar systematische onderdrukking en gevaar voor eigen leven, blijven Tibetanen in alle lagen van de bevolking zich verzetten tegen de Chinese overheersing.

 

Zie hier voor de agenda.

 

 

 

 

04-02-15

Dalai Lama en Barack Obama verschijnen voor het eerst samen in het openbaar

De Dalai Lama bij het Witte Huis

 

Morgen, op 5 februari woont de Tibetaanse leider het ‘National Prayer Breakfast’ in de VS bij, waar ook de president naar verwachting aan zal deelnemen. Dit is de eerste keer dat Obama in het openbaar verschijnt met de Tibetaanse leider, die door de Chinese overheid als dissident beschouwd wordt.

 

“De Dalai Lama zal op het ontbijt aanwezig zijn, maar hij zal geen toespraak geven”, zo deelde de organisatoren mee. Het Witte Huis heeft het bericht nog niet niet bevestigd.

 

Ieder jaar wordt het het ‘National Prayer Breakfast’ evenement in het Washington Hilton gehouden voor honderden voornamelijk evangelische en andere religieuze leiders. Sinds lang wonen de president van de Verenigde Staten en de First Lady dit historische evenement bij en de president houdt traditioneel een toespraak.

 

De Chinese overheid beschouwt de Dalai Lama als dissidente separatist, en heeft bij de drie eerdere ontmoetingen tussen President Obama en de Dalai Lama de heftige bezwaren geuit. Als tegemoetkoming aan de Chinese bezwaren vonden de ontmoetingen in het Witte Huis buiten de Oval Office plaats en werden verslaggevers op afstand gehouden.

 

Bij de Dalai Lama's meest recente privé ontmoeting met Obama in 2014, riep de Chinese vice-minister van Buitenlandse Zaken, Zhang Yesui, een Amerikaanse diplomaat op het matje en bracht de gebruikelijke bezwaren over ‘inmenging in binnenlandse aangelegenheden’ en waarschuwingen over de toekomstige samenwerking en relaties tussen de VS en China naar voren.

 

Lees ook het volledige artikel met videoimpressie in Time: time.com/3687508/dalai-lama-prayer-breakfast/

 

 

02-02-15

Petitie overhandigd aan Facebook om ‘Tibetaanse stem te laten horen’

ICT-president Matteo Mecacci en Care2 vice-president Joe Baker met pakket met daarin de petitie buiten het hoofdkwartier van Facebook in Menlo Park, Californië, op 27 januari 2015.

ICT-president Matteo Mecacci en vice-president Joe Baker van Care2 (een pionier op het gebied van online advocacy) bezochten op 27 januari 2015 het hoofdkwartier van Facebook in Menlo Park, Californië, en overhandigden 20.449 handtekeningen van een Facebook CEO Mark Zuckerberg gerichte petitie over het recht van Tibetanen om hun stem zonder censuur op het sociale netwerk te laten horen. 

 

De petitie stelde dat op 26 december de Tibetaanse schrijfster en activiste Tsering Woeser haar Facebook-pagina gebruikte om een rapportage en video te posten van de zelfverbranding van een boeddhistische monnik in Tibet. Binnen enkele uren verwijderde Facebook de post, omdat deze zogenaamd de “gemeenschapsnormen” van de sociale media reus zou hebben overtreden.

ICT-president Matteo Mecacci en Care2 vice-president Joe Baker met pakket met de petitie in de ontvangstruimte van het hoofdkwartier van Facebook in Menlo Park, Californië, op 27 januari, 2015.

Wat daadwerkelijk wordt geschonden is de vrijheid van meningsuiting van Woeser en het grondrecht van miljoenen Tibetanen on hun leed met de hele wereld te delen. Censureren van de waarheid over de Chinese onderdrukking van de Tibetanen - zo ernstig en allesoverheersend, dat sommigen het zichzelf in brand steken zien als hun enige manier om te worden gehoord - is verkeerd en beschamend, stelt de petitie. 

 

 

“De petitie werd ondertekend door meer dan 20.000 mensen uit meer dan 130 landen en langs deze weg was ICT in staat om hun gevoelens aan Facebook over te brengen, dat dergelijke acties om Tibetaanse stemmen het zwijgen op te leggen, niet kunnen worden getolereerd”, stelt Matteo Mecacci, President van ICT. De petitie pakket werd in ontvangst genomen door een Facebook-medewerker, die verder geen commentaar gaf.

26-01-15

Europese Lobby Training Dagen 2015

Aankondiging en oproep voor inschrijving

Deelnemers Tibetan Youth Leadership Training 2013

 

International Campaign for Tibet (ICT) in samenwerking met Europese Tibet Support Groepen en International Tibet Network (ITN) nodigt Tibetaanse activisten en leden van Tibet Support Groepen (TSG) in Europa uit om zich in te schrijven voor een 2-daagse advocacy training, die eind februari en begin maart 2015 in verschillende Europese steden zal worden gegeven in het vooruitzicht van de aanstaande 10 maart herdenkingen in heel Europa. 

 

Tibetanen staan op een cruciaal moment in hun geschiedenis. In het Westen is er steeds meer aandacht voor de situatie in Tibet en er zijn reële mogelijkheden voor aanzienlijke vooruitgang in het realiseren van de aspiraties van miljoenen Tibetanen. 

 

De ‘Europese Lobby Training Dagen 2015’ zijn gericht op Tibetaanse activisten en Europese burgers, die betrokken zijn bij de Tibetaanse beweging. Het doel is om hen op te leiden tot effectieve pleitbezorgers voor de Tibetaanse zaak op Europees niveau in hun eigen land, met name in het vooruitzicht van de Europa-brede ‘Solidariteit Rally for Tibet’ op 14 maart 2015 in Parijs. 

 

De training zal een theoretisch gedeelte omvatten over het EU-beleid ten aanzien van China en Tibet, de mensenrechten, de recente ontwikkelingen in Tibet, pleitbezorging en communicatie technieken. In Brussel zullen deelnemers ook te maken krijgen met relevante aspecten van het politieke toneel van de EU, het discours rond EU-China en Tibet's rol hierin door het organiseren van bijeenkomsten bij de Europese Dienst voor Externe Actie en het Europees Parlement.

 

De deelnemers aan de Europese Lobby Training Dagen 2015 krijgen de gelegenheid om in contact te komen met vooraanstaande professionals, die werkzaam zijn in uiteenlopende gebieden, zoals de EU-China betrekkingen, de mensenrechtenlobby, en de Tibetaanse beweging. Bovendien kunnen ze hun inzicht vergroten in de rol, die activisten, lobbyisten, NGO's en de media spelen bij het beïnvloeden van het buitenlands beleid op Europees niveau. Verder zal het Europese Lobby Training Programma 2015 elke deelnemer een rijke omgeving bieden voor het uitwisselen van informatie en ideeën en voor het opbouwen van een netwerk van Europese activisten voor de Tibetaanse zaak.

 

ICT is een internationale advocacy NGO, die mensenrechten en democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk bevordert. ICT heeft kantoren in Washington, DC, Amsterdam, Berlijn en Brussel, en heeft een partnerschap met het Australia Tibet Council in Sidney. 


Praktische informatie: 

 

De trainingen vinden plaats in drie verschillende Europese steden: 

  • Brussel (België), 2/3 maart 2015 ( inschrijving aanvaard vanuit België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Italië en Spanje) 
  • Helsinki (Finland), 23/24 Februari 2015 (inschrijving aanvaard vanuit Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Estland, Letland en Litouwen) 
  • Frankfurt (Duitsland), 23/24 februari 2015 (inschrijving aanvaard vanuit uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en de Tsjechische Republiek) 

 

ICT neemt de verantwoordelijk op zich voor de samenstelling van het programma, het uitnodigen sprekers en verstrekken van materialen. Deelnemers zelf zijn verantwoordelijk voor hun eigen praktische voorzieningen (reis, verblijf, etc.) en worden aangemoedigd om contact te onderhouden met lokale TSG’s en vertegenwoordigers van de Tibetaanse gemeenschappen voor alle logistieke aspecten. 


Wijze van inschrijving 

 

Geïnteresseerde Tibetaanse activisten en de Europese burgers, die betrokken zijn bij de Tibetaanse beweging, worden aangemoedigd zich in te schrijven. Aanvragers moeten inwoners van de bovengenoemde landen zijn. Voor elke training worden maximaal 10 kandidaten geselecteerd. 

 

Merk op dat de training gegeven zal worden in het Engels. Goede talenkennis is noodzakelijk.

 

Stuur uw inschrijving (korte CV en motivatie) voor 31 januari 2015 aan Elena Gaita op elena.gaita@savetibet.eu, met daarin aangegeven aan welke van de drie trainingen u wenst deel te nemen.

 

Aanvragers dienen hun volledige contactgegevens mee te sturen, waaronder postadres, telefoonnummer en e-mail.

 

Contact gegevens 

 

Brussel: Elena Gaita, elena.gaita@savetibet.eu

Helsinki: Erja Sini-KaarinaVaris, taivaantanssija@gmail.com

Frankfurt: Lobsang Phuntsok, lotsok@yahoo.com, Jamyang Paldentsang, jayang1016@hotmail.de

 

03.03.2015

Nieuw ICT rapport beschrijft veelvuldige martelingen in Tibet en het klimaat van straffeloosheid

26.02.2015

Impressies uit Tibet van de eerste dag van Losar

18.02.2015

Tibetaanse Centrum voor Mensenrechten en Democratie brengt Jaarverslag over 2014 uit

11.02.2015

Chinese media en ambtenaren furieus over hartelijke begroeting Dalai Lama door Barack Obama tijdens 'National Prayer Breakfast'

05.02.2015

Dalai Lama hartelijk verwelkomd door president Obama bij het ‘National Prayer Breakfast’


Geen nieuws in deze lijst:


11.12.2014

ICT vraagt inzet van minister Koenders voor medische zorg aan Tibetaanse politieke gevangenen

10.12.2014

‘Medische zorg nodig voor Tibetaanse gevangenen’

30.11.2014

Tibet Actie Groningen

28.11.2014

Leo Vandaag

28.11.2014

Landelijke urgente actie voor zieke Tibetaanse politieke gevangenen in Tibet


DONEER AAN ICT!