Home  

Gerespecteerde Tibetaanse monnik Khenpo Kartse vrijgelaten na afloop van zijn gevangenisstraf

Khenpo Karma geeft onderricht. Khenpo Kartse vrijgelaten na afloop gevangenisstraf.

Khenpo Kartse, de populaire en gerespecteerde religieuze leraar, wiens arrestatie in 2013 leidde tot vreedzame protesten en een stille gebedswake, is vrijgelaten na het uitzitten van zijn twee en een half jaar gevangenisstraf. 

 

Khenpo Kartse’s zaak kreeg internationaal bekendheid door de oproep voor zijn vrijlating door overheden en duizenden Tibet supporters over de hele wereld, die petitie acties voor hem voerden. Na zijn vrijlating legde hij in de sociale media in het Tibetaans een ingetogen verklaring af in de vorm van een kort gedicht. In het gedicht gaf hij aan, dat hij ontroerd was door alle betuigingen van zorg jegens hem. 

 

De aanhouding van Khenpo Kartse veroorzaakte wijdverspreide onrust, waarbij honderden Tibetanen zich verzamelden in vreedzaam protest tegen zijn arrestatie. Ook werd buiten de gevangenis een zeldzame stille wake voor hem gehouden.[1] Een afbeelding van Khenpo Kartse (Khenpo betekent abt en Kartse is de samentrekking van zijn naam: Karma Tsewang), in handboeien en gevangenis uniform, werd na zijn eerste aanhouding verspreid op de Chinese sociale media. 

 

Khenpo Kartse, een abt van het Gongya klooster in Nangchen, in de Tibetaanse autonome Prefectuur Yulshul (Yushu) in Qinghai, staat bekend om zijn milieu-activisme en steun voor het behoud van de Tibetaanse taal en cultuur. Hij was actief betrokken bij de sociale opbouw werkzaamheden na de verwoestende aardbeving van Yushu in 2010. Hij werd op 6 december 2013 aangehouden[2] in de provinciale hoofdstad van Sichuan, Chengdu, en meegenomen naar Chamdo (Qamdo of Changdu), waar hij naar bleek achter gesloten deuren werd veroordeeld. Er was bezorgdheid over zijn gezondheid in hechtenis, vanwege medische problemen, die al bekend waren vóór zijn aanhouding. Niet alleen werden deze niet behandeld, ook werd hij in een koude cel vastgehouden en kreeg hij onvoldoende voedsel. 

 

Niet alle details zijn beschikbaar over de omstandigheden of de exacte datum van zijn vrijlating, noch over de precieze aanklachten tegen hem, maar op sociale media circulerende rapporten geven aan dat eerdere berichten van een twee en een half jaar lange gevangenisstraf juist waren. Details over zijn huidige gezondheidstoestand zijn niet bekend en hij staat waarschijnlijk onder zeer streng toezicht van de Chinese autoriteiten.

In het algemeen krijgen ex-gedetineerden na hun vrijlating te maken met diepe angst en onzekerheid in combinatie met het constante besef nauwlettend in de gaten gehouden te worden. Hun psychisch lijden wordt vaak verergerd door de wetenschap dat hun familie en vrienden onder druk staan van de autoriteiten. Ze hebben vaak last van ernstige financiële problemen, omdat ze afhankelijk zijn van hun families en vaak niet in staat zijn om werk te vinden als gevolg van hun status als voormalig politiek gevangene. Monniken en nonnen is het niet toegestaan ​​om terug te keren naar hun klooster. Soms kunnen ze zich na ernstige martelingen of jarenlange slechte voeding in de gevangenis geen medische behandeling veroorloven.

 

Omdat ze door de overheid vanwege hun standpunten en acties, die tot hun veroordeling hebben geleid, worden gezien als een bedreiging voor de partijstaat, staan ex-gevangenen onder streng controle en worden in afzondering gehouden, ook al omdat ze hierdoor een zichtbaar afschrikmiddel vormen voor andere Tibetanen, die mogelijk proberen op gelijke wijze hun met de visie van Beijing strijdige standpunten te uiten, of die, net als Khenpo Kartse, actief zijn in de gemeenschap en bredere samenleving.

 

Hoewel Khenpo Kartse's Chinese advocaat Tang Tianhao meerdere malen afreisde naar Chamdo, werd het hem slechts twee keer toegestaan om Khenpo Kartse korte tijd te ontmoeten, aldus Radio Free Asia en andere bronnen. Tang Tianhao werd later onder druk van de autoriteiten gedwongen zich terug te trekken uit de zaak. Naar aanleiding van zijn eerste aanhouding werd de advocaat door politie van Chamdo meegedeeld, dat de zaak betrekking had op het in gevaar brengen van de staatsveiligheid, zo stelt in Beijing gevestigde Tibetaanse schrijfster Tsering Woeser.

De gevangenisstraf van Khenpo Kartse trok aanzienlijke internationale aandacht, evenals uitingen van solidariteit en moedige wakes door Tibetanen in Tibet. Duizenden ICT supporters over de hele wereld voegden hun namen toe aan petities voor zijn vrijlating en zijn zaak werd door verschillende regeringen in hun mensenrechten dialoog met China aangekaart.

 

Een op 15 juli door Shiwapa Kunkyab Pasang geschreven Facebook-bericht verwelkomde Kartse’s vrijlating en drukte dankbaarheid uit “aan allen, die rechtvaardigheid ondersteunen door zich achter de onderdrukte Tibetanen in Tibet te scharen, met inbegrip van alle politieke gevangenen.” [3]

 

Het volgende gedicht van Khenpo Kartse verscheen in een ongedateerde post sinds zijn vrijlating, door ICT hieronder uit het Tibetaans naar het Engels vertaald.

 

Khenpo Kartse gedicht Eerdere afbeeldingen van Khenpo Kartse en zijn hiernaast vertaalde gedicht in het Tibetaans.

Ik ben wederom in de menselijke wereld,

Als gevolg van de onmetelijke zorg, sympathie, steun, en goed-wensen van geliefden,

Ben ik opnieuw in de menselijke wereld

Voor de taken die komen met een sterke gehechtheid,

Voor paden we nog moeten nemen,

Voor het algemeen welzijn van de menselijke wereld, en de individuele goddelijke bestemming,

Gezond in lichaam en met een goede geest, ben ik wederom in de menselijke wereld

Alwetende Drie Juwelen,

Moge het licht van vrijheid in onze wereld schijnen!

Door de degene uit Yushu, ter gelegenheid van zijn eigen verjaardag.Voetnoten:

[1] ICT-rapport, 22 oktober 2014, Populaire Religieuze Leraar Khenpo Kartse veroordeeld , zie ook Zeldzame wake buiten de gevangenis ter ondersteuning populaire Tibetaanse monnik .

[2] Sommige bronnen zeggen dat hij werd aangehouden op 7 december 2013.

[3] Radio Free Asia rapport, 7 juli 2016, ‘Tibetaanse religieuze leider wordt vrijgelaten na afloop van gevangenisstraf'

 

Tenzin Delek Rinpoche: 1 jaar later

In Memoriam

 

Vandaag, 12 juli, is het precies een jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door het onder verdachte omstandigheden overlijden van de Tibetaanse monnik Tenzin Delek Rinpoche in een Chinese gevangenis. Over de hele wereld herdenken Tibetanen en hun supporters het overlijden van deze bijzondere man, die zich tijdens zijn leven op onverschrokken wijze inzette voor het behoud van de Tibetaanse cultuur en identiteit.

 

 

Tenzin Delek Rinpoch. Na 1 jaar nog veel vragen...

 

Tsering Jampa, Executive Director ICT Europe: “Het was hart verscheurend toen het bericht van Tenzin Delek Rinpoche’s dood ons bereikte. We wisten dat hij ernstig ziek was en dat de Chinese regering hem ondanks talloze verzoeken van de Internationale gemeenschap geen adequate medische verzorging gaf, maar dat ze hem ondanks de herhaalde verzoeken van Westerse regeringen zouden laten wegkwijnen in de gevangenis, kwam toch nog als een schok. Juist dit soort onvoorstelbare wreedheid zorgt alleen maar voor meer wrok bij de Tibetaanse bevolking. Wij zullen hem nooit vergeten en we zullen de Chinese regering hierop blijven aanspreken.” 

 

Bronnen in Tibet hebben altijd volgehouden dat de aanklachten tegen Tenzin Delek Rinpoche gefingeerd waren en dat de werkelijke reden voor zijn arrestatie zijn toenemende populariteit en standvastige loyaliteit aan de Dalai Lama was. Ook een inhoudelijk rapport door Human Rights Watch in 2004 concludeerde dat de aanklachten politiek gemotiveerd waren om de Dalai Lama te ondermijnen als religieus leider. 

 

“Op basis van interviews met talloze ooggetuigen verschaft het rapport een gedetailleerd inzicht in de omstandigheden tijdens de arrestatie en veroordeling van Tenzin Delek. Het rapport concludeert dat dit het sluitstuk was van een tien jaar lange inspanning door de Chinese autoriteiten om zijn werk voor het Tibetaanse boeddhisme, zijn steun aan de Dalai Lama als een religieuze leider, en zijn werk ter bevordering van Tibetaanse sociale en culturele instellingen de kop in te drukken. Tenzin Delek was een centraal aanspreek punt voor Tibetanen, die ondanks het repressieve Chinese beleid en de voortdurende vervolging van schrijvers en kunstenaars, proberen hun sociale en culturele identiteit te behouden”, aldus het rapport van HRW. 

 

Op 24 januari 2005 werd Rinpoche's doodvonnis omgezet in levenslange gevangenisstraf, na herhaalde oproepen van de internationale mensenrechtenorganisaties en een wereldwijde campagne van Tibetanen in ballingschap. Ook ICT en haar donateurs hebben direct vanaf zijn veroordeling ononderbroken campagne gevoerd voor zijn vrijlating. 

 

In Tibet zelf verwierp de Chinese regering de talloze oproepen van familieleden en volgelingen Rinpoche voor zijn onmiddellijke vrijlating en later ook voor vrijlating op medische gronden. In plaats daarvan werden zijn zusters bedreigd met ernstige consequenties, als ze door zouden gaan met het oproepen voor Rinpoche's vrijlating. 

 

In Tibet word Tenzin Delek Rinpoche nog steeds vereerd en gerespecteerd voor zijn onbaatzuchtige werken voorafgaand aan zijn arrestatie in april 2002. Hij stichtte scholen, kindertehuizen, bejaardentehuizen en andere maatschappelijke instellingen in zijn geboortestreek van Kham. Hij was een rolmodel voor het behoud van het Tibetaans boeddhisme en de Tibetaanse cultuur, bekend om zijn trouwe trouw aan de Dalai Lama. Rinpoche was ook een milieuactivist die zich heftig had verzet tegen de illegale mijnbouw activiteiten in Tibet, wat leidde tot overstromingen en vervuiling van het rivierwater. 

 

Tenzin Delek Rinpoche Tenzin Delek Rinpoche

De omstandigheden waaronder Tenzin Delek Rinpoche op onbekende locatie werd vastgehouden en overleed, blijven ook nu nog steeds verdacht. ICT blijft zich inzetten om opheldering te krijgen waarom Tenzin Delek Rinpoche geen voorwaardelijke vrijlating kreeg op medische gronden, waarom hij werd vastgehouden op een afgelegen en ongemarkeerde locatie voorzien van een crematorium, en waarom zijn lichaam tegen de wensen van zijn familie in alle haast is gecremeerd. 

 

Ook na het overlijden van Tenzin Delek Rinpoche blijven Tibetaanse schrijvers en kunstenaar het doelwit van genadeloze vervolging door de Chinese regering. Help mee aandacht te generen voor deze politieke gevangenen en steun onze campagnes op: https://www.savetibet.nl/campagnes/.

 

 

 

‘Monnik met een missie’ Golog Jigme maakte diepe indruk tijdens lezing in de Rode Hoed

Tibetaanse politieke gevangen Golog Jigme geeft lezing. ICT lezing Golog Jigme in Rode Hoed groot succes...

De Tibetaanse monnik Golog Jigme gaf zondagmiddag 12 juni een lezing in de Rode Hoed in Amsterdam. Hij sprak op indringende wijze over zijn ervaringen als politieke gevangene en de verschrikkelijke martelingen in gevangenschap. Hij benadrukte dat zijn verhaal helaas geen uitzondering is, maar dat talloze andere politieke gevangenen nog steeds wegkwijnen in Chinese gevangenissen. 

 

Na vertoning van de documentaire ‘Leaving Fear Behind’ bedankte Golog Jigme de aanwezigen en vertelde hen dat hij dankzij hun steun nu een vrij man is en hij zijn vrijheid kan gebruiken voor de vrijheid van Tibetanen in Tibet. Tijdens zijn tweedaagse bezoek aan Nederland sprak Golog Jigme ook met journalisten van onder meer de Correspondent en het NRC en gaf hij een briefing aan Amnesty International over de mensenrechten situatie in Tibet.

 

Golog Jigme werd samen met filmmaker Dhondup Wangchen in maart 2008 gearresteerd na het maken van de documentaire 'Leaving Fear Behind' in Tibet. In de aanloop naar de Olympische Spelen in Beijing interviewden zij een groot aantal Tibetanen in Oost-Tibet over de erbarmelijke omstandigheden waarin zij leven onder de Chinese overheersing.

 

Golog Jigme: “Als menselijke wezens, hebben wij Tibetanen het recht om ons in vrijheid te kunnen uiten zonder angst te worden gearresteerd of gemarteld. We hebben het recht om ons vrijelijk te bewegen en te bidden en China dient ter verantwoording te worden geroepen, wanneer dit niet gebeurt, zoals in mijn geval en dat van vele anderen.”

 

Golog Jigme is tijdens zijn maandenlange detentie ernstig gemarteld. Hij werd daarna nog twee keer gevangen gezet en onder meer beschuldigd van het aanzetten tot zelfverbranding. Na zijn ontsnapping uit de gevangenis is hij 20 maanden ondergedoken voordat hij naar India vluchtte, drie jaar geleden. In 2015 heeft hij als politiek vluchteling in Zwitserland asiel gekregen en blijft zich inzetten voor het verbeteren van de mensenrechten in Tibet.

 

Na afloop was er gelegenheid voor vragen en ontvingen alle aanwezigen een gesigneerde kopie van zijn film 'Leaving Fear Behind' 


Golog Jigme was van 11 tot 13 juni 2016 in Nederland. De lezing maakte deel uit van een door International Campaign for Tibet georganiseerde spreektour door Europese landen waarbij Golog Jigme de VN Mensenrechtenraad, de EU, parlementariërs, regeringen, media en het algemene publiek ontmoet.

Ronde Tafel Discussie Chinese Anti-Terreur Wet

Op dinsdag 7 juni a.s. organiseert International Campaign for Tibet in het Clingendael instituut in Den Haag een rondetafeldiscussie: 


“China’s nieuwe wet op de bestrijding van terrorisme en de effecten daarvan op minderheden”

 

datum:   7 juni 2016

tijd: 14:00 - 17:30 

locatie: Instituut Clingendael in Den Haag

 

De nieuwe Chinese Anti-Terreur wet heeft grote gevolgen voor Tibet De nieuwe Chinese Anti-Terreur wet heeft grote gevolgen voor Tibet

 

Doel van deze rondetafeldiscussie is om het toepassingsgebied van de nieuwe op 1 januari 2016 in werking getreden Chinese anti-terrorisme wet te verkennen. Door haar focus op “religieus extremisme” vormt deze wet een bedreiging voor de mensenrechten, in het bijzonder van groepen als Tibetanen en Oeigoeren. 

 

Mocht meer willen weten over deze rondetafeldiscussie, of wilt u deze discussie bijwonen, klikt u dan op onderstaande link. Naast meer informatie kunt u zich onder aan de pagina registreren. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en de aanvragen zullen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

  

 

27.07.2016

Sloop van Larung Gar, het ‘klooster voor de wereld’ begint – Boeddhistische leraren manen tot kalmte

19.07.2016

Gerespecteerde Tibetaanse monnik Khenpo Kartse vrijgelaten aan afloop van zijn gevangenisstraf

12.07.2016

Tenzin Delek Rinpoche: 1 jaar later

08.07.2016

De Dalai Lama’s verjaardag: rustig eerbetoon in Tibet, viering uiteengeslagen in Nepal

08.07.2016

EU-China top - gemeenschappelijke brief van NGOs


Geen nieuws in deze lijst:


11.12.2014

ICT vraagt inzet van minister Koenders voor medische zorg aan Tibetaanse politieke gevangenen

10.12.2014

‘Medische zorg nodig voor Tibetaanse gevangenen’

30.11.2014

Tibet Actie Groningen

28.11.2014

Leo Vandaag

28.11.2014

Landelijke urgente actie voor zieke Tibetaanse politieke gevangenen in Tibet

DONEER AAN ICT!